Masz pytania?

O MNIE

01. O Mnie

Od dziecka wiedziałam, że chce zostać prawnikiem, z czasem moja decyzja jeszcze bardziej się
sprecyzowała i po ukończeniu z wyróżnieniem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i
Administracji UW, zdecydowałam się zdawać na aplikację adwokacką i właśnie w tym także czasie
zaczęłam mieć odczynienia z mediację. Pracowałam wtedy jako specjalista w wydziale Skarg Urzędu
Komisji Nadzoru Finansowego, był rok 2007, przy Komisji Nadzoru Finansowego powstał Sąd
Polubowny i Centrum mediacji, złożyłam tam wniosek o wpis jako stały mediator i otrzymałam
powołanie, które trwa do dnia dzisiejszego, to już moja 5 kadencja. Można zatem powiedzieć, że
mediatorem stałam się jeszcze zanim zostałam dyplomowanym adwokatem, co miało miejsce w 2011
roku. Przez te wszystkie lata bycia adwokatem, coraz więcej mojej pracy zawodowej pochłaniała
mediacja, działałam i działam do tej pory jako stały mediator Centrum Mediacji przy Sądzie
polubowny przy KNF, współpracowałam z Rzecznikiem Finansowym oraz z Kancelarią Gabrysiak i
Wspólnicy, mediowałam z ramienia Sądu Okręgowego w Warszawie, konsekwentnie zgłębiając
kunszt mediatorski. Przez te lata uczestniczyłam w setkach mediacji ubezpieczeniowych,
dotyczących poliso – lokat, mediacji w zakresie kredytów CHF, mediacji gospodarczych dot. podziałów
majątków zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, negocjacjach sprzedażowych
dot. nieruchomości.
Ok. 95% prowadzonych przez mnie mediacji zakończyło się podpisaniem Ugody. Każda sprawa jest
dla mnie tak samo ważna, a największą radość i satysfakcję daje mi wiedza, iż w konkretnej sprawie
została dzięki moim staraniom podpisana Ugoda.
Z czasem moje życie zawodowe ewoluowało w całości w stronę prowadzenia wyłącznie mediacji i
negocjacji handlowych. Obecnie działam aktynie jako mediator, prowadząc zlecone mi prywatnie
sprawy mediacyjne, jak również mediując aktywnie w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym
przy KNF.

02. Prowadzę mediację w zakresie sporów dot. :

 • Spraw ubezpieczeniowych (Zakład ubezpieczeń vs. Poszkodowany/Uprawniony)
 • Kredytów frankowych (Bank vs. Kredytobiorca)
 • Negocjacji sprzedażowych nieruchomości (Deweloper vs. Sprzedający grunt)
 • Podziału majątku po rozwodzie, spadkobraniu w wyniku innych zdarzeń prawnych jak wyjście jednego wspólnika ze spółki prawa handlowego

We wszystkich w/w mogę być mediatorem, a zatem osobą neutralną, niezależna od obu stron, którą obie strony akceptują do prowadzenia mediacji lub też negocjatorem, i tu wtedy już z ramienia tylko jednej strony na jej rzecz dążąc do osiągniecia najlepszego dla niej rozwiązanie, ale akceptowalnego przez drugą stronę, finalnie kończąc sprawę ugodą.

 

Mediacja jest najlepszym, najszybszym i najmniej kosztowym sposobem rozwiązania powstałego sporu, dobry mediator zaś jest katalizatorem złych emocji, osobą neutralną wobec konfliktu, słuchającą racji obu poróżnionych Stron, szukającym wspólnego, akceptowalnego przez obie strony rozwiązania, które zadowoli uczestników mediacji i da im poczucie sprawiedliwości. Czasem wystarczy jedna sesja mediacyjna, czasem kilka, a nawet kilkanaście, aby z odbywających się podczas mediacji rozmów poskładać rozwiązanie, które zaakceptują obie trony rozmów. Rozmowa jest podstawą każdej efektywnej mediacji, bez artykułowanie swoich oczekiwań wobec drugiej strony nigdy nie dojdziemy do wspólnego rozwiązania, nawet najbardziej rozbieżne stanowiska da się pogodzić trafionym kompromisem.

03. KIM JEST MEDIATOR….

Mediator to osoba, która swoją wiedzą, doświadczeniem zawodowym i życiowym oraz zdolnościami
interpersonalnymi jest w stanie pogodzić poróżnione strony i wypracować z nimi takie rozwiązanie
ugodowe, które zadowoli wszystkich. Mediator nie stoi po niczyjej stronie sporu, nie jest adwokatem,
nie doradza jednym przeciwko drugim. Równolegle rozmawia z uczestnikami mediacji, poznając ich
oczekiwania i pretensje i znając ich punk widzenia razem z nimi szuka najlepszego rozwiązania sporu. Bycie mediatorem to stan umysłu, przekonanie, ze można komuś pomóc, angażując swoją wiedzę i
energię.

04. Czym jest mediacja?

Mediacja to doskonałą alternatywą wobec długotrwałego, formalnego i kosztownego i stresującego postępowania sądowego. Mediacja towarzyszy nieformalna atmosfera, sprzyjająca dobrym emocjom i szybszemu dojściu do porozumienia.

 

05. Jakie prowadzę Mediacje?

 • Spraw ubezpieczeniowych (Zakład ubezpieczeń vs. Poszkodowany/Uprawniony)
 • Kredytów frankowych (Bank vs. Kredytobiorca)
 • Negocjacji sprzedażowych nieruchomości (Deweloper vs. Sprzedający grunt)
  Podziału majątku po rozwodzie, spadkobraniu w wyniku innych zdarzeń prawnych jak wyjście
  jednego wspólnika ze spółki prawa handlowego
 • zintegrowaną usługę, dzięki współpracy z ekspertami z kilku dziedzin,
 • komfortowe warunki podczas wspólnych spotkań uzgodnieniowych dających szansę

  na szybsze porozumienie,

 • uczestnikom bieżący wpływu na przebieg i wynik postępowania,

  Daję:

 • możliwość zawarcia ugody przed sądem powszechnym bądź przed notariuszem,

  Traktuję

 • mediacje jako proces komunikacji dający szansę na szybkie i sprawne zakończenie

  sprawy

06. Zalety Mediacji

 •  tutaj nie ma przegranych ani wygranych, bowiem wszystkim uczestnikom sporu zależy na sukcesie porozumienia,
 • szybkość,
 • dobrowolność – obie strony muszą zgodzić się na mediacje, przy czym każda z nich może zrezygnować z mediacji na każdym stadium jej prowadzenia,
 • poufność – informacje ujawnione mediatorowi i stronom wzajemnie w trakcie mediacji są poufne,
 • odformalizowanie, w szczególności zapewnienie uczestnikom bieżącego wpływu na przebieg i wynik postępowania, a także na utrzymanie dobrych relacji pomiędzy stronami,
 • niższy koszt,
 • troska o wszystkie aspekty sprawy (prawo, podatki, wycena, możliwość rozwiązania kwestii kredytów ciążących na wspólnym majątku).

 

Potrzebujesz Mediacji? Zadzwoń !

Mediacje ON-LINE

Warto wspomnieć, że wszystkie spotkania i sesje mediacyjne mogą być zdalne, on–line, przy wykorzystaniu MS Teams. Jest to bardzo łatwa i efektywna i oszczędzająca czas i pieniądze forma/możliwość odbywania mediacji.

Adres siedziby

Nasze sociale

Scroll to Top