MEDIACJA

 

Adw. Joanna Targowska-Zalewska jest stałym mediatorem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego [link] oraz przy Sądzie Okręgowym w Warszawie [link].

Jako mediator przeprowadziła wiele zakończonych ugodą mediacji między Zakładami Ubezpieczeń a poszkodowanymi.

Adw. Targowska-Zalewska jest aktywnie zaangażowana w promowanie mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów. M.in. dzięki jej pracy mediacja staje się coraz częstszym sposobem rozwiązywania sporów w sprawach ubezpieczeniowych.

Wydarzenia mediacyjne:

  • 25 lutego 2015 r. - wypowiedź dla Dziennika Ubezpieczeniowego w artykule "Medicje - nie taki diabeł straszny" [link]
  • 18 marca 2015 r. - prowadzenie panelu dyskusyjnego z okazji wręczenia nagród "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" [skrót-dyskusji], [repotaż]
  • 21 października 2016 r. premiera filmu dot. mediacji [zobacz trailer] podczas seminarium pt. "Efektywne wykorzystanie mediacji w praktyce adwokatów i radców prawnych" w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, 21 października 2016 r., godz. 12.30. [link] [link do filmu]
  • 14 grudnia 2016 r. - I Ogólnopolskie Formu Mediacyjne Młodych - prowadzę warsztat dla studentów prawa - pt. "Zakończenie sprawy – formalne porozumienie – konieczne elementy, dokumentacja w mediacji"  [więcej informacji]