O KANCELARII

 

Kancelaria Adwokacka adw. Joanny Targowskiej-Zalewskiej świadczy obsługę prawną klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w zakresie:

  • prawa ubezpieczeń (m.in. reprezentowanie klientów w sporach z zakładami ubezpieczeń,  negocjacje dotyczące wysokości odszkodowań, mediacja w sporze)
  • prawa nieruchomości (m.in. sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości, zniesieniem współwłasności, wywłaszczeniem nieruchomości, wysokością opłat za użytkowanie wieczyste gruntów) 
  • prawa administracyjnego (m.in. reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sprawach przed sądami administracyjnymi, sporządzanie wniosków  i  pism procesowych)
  • prawa spadkowego (postępowanie przed sądem w zakresie stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku, sprawy o zachowek, dochodzenie roszczeń na podstawie testamentu, prowadzenie postępowań mediacyjnych w w/w zakresie)
  • prawa budowlanego (m.in. doradztwo prawne przy realizacji inwestycji budowlanych, pomoc prawna przy uzyskiwaniu warunków zabudowy oraz pozwoleń budowlanych, spory z developerami),
  • prawa cywilnego (w tym m.in. reprezentowanie klientów w sporach sądowych, prowadzenie postępowań mediacyjnych, przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, opiniowanie umów, sporządzenie pism procesowych)

Kancelaria na stałe współpracuje z notariuszem, biegłym z zakresu wyceny wartości nieruchomości oraz informatyki, jak również doradcą podatkowym.

Kancelaria zapewnia obsługę w języku angielskim i francuskim.