PRAKTYKA ADWOKACKA 

 

Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie:

  • prawa cywilnego (w tym m.in. reprezentowanie klientów w sporach sądowych, prowadzenie postępowań mediacyjnych, spory powstałe na tle Konwencji TIR. przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, opiniowanie umów, sporządzenie pism procesowych);
  • prawa rodzinnego  i spadkowego (w tym m.in. sprawy rozwodowe, alimenty, sprawy o przysposobienie,  postępowanie przed sądem w zakresie stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku, sprawy o zachowek, dochodzenie roszczeń na podstawie testamentu);
  • prawa administracyjnego (m.in. reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli oraz w sprawach przed sądami administracyjnymi, sporządzanie wniosków  i  pism procesowych);
  • prawa spółek handlowych (m.in. opracowywanie projektów umów spółek osobowych i kapitałowych, rejestracja spółek, bieżąca obsługa spółek, doradztwo prawne dla firm);
  • prawa nieruchomości (m.in. sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości, zniesieniem współwłasności, wywłaszczeniem nieruchomości, sprawy związane z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów, opłata adiacencka);
  • prawa budowlanego (m.in. doradztwo prawne przy realizacji inwestycji budowlanych, spory z developerami);
  • prawa ubezpieczeń gospodarczych (m.in. reprezentowanie klientów w sporach z zakładami ubezpieczeń,  negocjacje dotyczące odszkodowań, mediacja w sporze).