Zasady współpracy

 

Klienci indywidualni – osoby fizyczne:

W ramach obsługi prawnej Klientów indywidualnych najczęściej sugerowaną  i najbardziej dogodną formą rozliczeń finansowych w relacji Klient – Kancelaria jest zastosowanie stawki godzinowej, lub stawki związanej z wykonaniem  konkretnych czynności.

Forma i wysokośc wynagrodzenia są indywidualnie ustalane z Klientem.

Klienci korporacyjni – podmioty gospodarcze:

W relacji z podmiotami gospodarczymi w przypadkach stałych umów o obsługę prawną, w zależności od  potrzeb Klienta, uzgadniane są stawki ryczałtowe, w ramach których ustalana jest konkretna liczba godzin. W przypadkach konieczności świadczenia doraźnej obsługi/porad prawnych stosuje się rozliczenie wg stawki godzinowej.